Avtorja vseh prispevkov (besedila, foto, video) sta Sanel Salkić in Urban Dolinšek, če ni navedeno drugače.
Vse pravice pridržane.
Prepovedano je vsakršno kopiranje in objavljanje v komercialne namene brez privolitve avtorja. Vsakršna neupravičena uporaba bo preganjana tako sodno kot odškodninsko!
Glasba, ki je uporabljena kot podlaga pri prispevkih, je avtorsko zaščitena iz strani izvajalcev samih in nikakor ni v naši lasti, če ni navedeno drugače.